Media Interviews

19 ก.ย. 58: "สถานการณ์น้ำ" รายการเก็บตกเนชั่น


19 ก.ย. 58: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์สดในรายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคค่ำ ในประเด็น "สถานการณ์น้ำ"

18 ก.ย. 58 : "การพัฒนาเมืองและน้ำท่วม" Hardcore ข่าว ช่อง 5


18 ก.ย. 58: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์สดประเด็น "การพัฒนาเมืองและน้ำท่วม"  ในรายการ Hardcore ข่าว ช่อง 5

14 ก.ค. 58 : “การบริหารจัดการน้ำ” ทาง PPTV


14 ก.ค. 58: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์สดหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำ” ในรายการเป็นเรื่องเป็นข่าว ทาง PPTV

18 มิ.ย. 58: : “ทีมกรุ๊ปแนะวิกฤติแก้ปัญหาจัดการน้ำ” ทาง NOW 2618 มิ.ย. 58: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์สดหัวข้อ “ทีมกรุ๊ปแนะวิกฤติแก้ปัญหาจัดการน้ำ” ทาง NOW 26

You are here