News

"ทีมกรุ๊ป วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ฝนทิ้งช่วง-ปลูกข้าวเพิ่ม ลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยง"

กลายเป็นความกังวลขึ้นมาในทุกภาคส่วน เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ท่ามกลางการจับจ้องปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4 เขื่อน ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยตัวเลขสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 เขื่อนล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม ปรากฏมีปริมาณน้ำใช้การได้จริงแค่ 6,369 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 35% ที่จะต้องใช้ไปอีก 3 เดือน จนกว่าจะเข้าฤดูฝน  อ่าน... "ทีมกรุ๊ป วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ฝนทิ้งช่วง-ปลูกข้าวเพิ่ม ลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยง" โดยคุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

Read more

กฟผ. ทีมกรุ๊ป มอบทุนโรงเรียนวัดพรุศรี สุราษฏร์ธานี

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย คุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง กฟผ. มอบทุนการศึกษา พร้อมคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน แก่โรงเรียนวัดพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี คุณณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร “การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่น 1 (วิศวกร M&E)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร “การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่น 1 (วิศวกร M&E) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และตามที่ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครมาเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของทางบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น 89 ท่าน (ดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์")

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่” รุ่น 2 (วิศวกรโยธา)

สืบเนื่องจากหลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่” รุ่น 2 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และตามที่ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครมาเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของทางบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์")

Read more

"ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ ปี 5"

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)และโรงเรียนนครสวรรค์ ส่งเสริมความเป็นเลิศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่สากล เปิดโลกวิศวกร จัดกิจกรรม“โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพโดยตรงที่ทีมกรุ๊ป และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Read more

"ทีมกรุ๊ป สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ"

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

Read more

You are here