News

ข่าวประชาสัมพันธ์  “การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559

สภาวิศวกรกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมาชิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1303 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th

Get an more amount sildenafil generic can be if you know ofbe familiar withbe aware of a few secrets that are highly well hidden from the not the right people generic viagra online is a maze in which you must not to get lost.

โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ”

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม โครงการ“ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ” ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ให้ความสนใจวิชาชีพด้านวิศวกรรม มาเปิดโลกวิศวกรเยี่ยมเยือนทีมกรุ๊ป โดยได้รับเกียรติจากดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และ ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” โดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล และประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (ในเครือทีมกรุ๊ป) ที่ได้ให้เกียรติมาแนะนำการเตรียมความพร้อม ให้แก่น้องๆ ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงกรองน้ำบางเขน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้อำนวยการ กองผลิตและจ่ายน้ำ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

Read more

‘ทีมกรุ๊ป’ เตือนเป็นช่วงวิกฤติแล้ง-แนะรัฐโซนนิ่งพื้นที่เกษตร หวั่นมีนาฯเกิดศึก ‘แย่งน้ำ’

“ทีมกรุ๊ป” แนะวิธีสู้ภัยแล้ง รัฐหนุนงบประมาณ ให้ความรู้ และจัดหาตลาดรองรับจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร พร้อมนำเสนอเทคนิคปลูกข้าว “เปียกสลับแห้ง” เชื่อเพิ่มผลผลิต 7% ดีกว่าใช้วิธี “บังคับ” ชี้น้ำ 4 เขื่อนหลักน้อยกว่าปีก่อนเกินครึ่ง อ่าน  "ทีมกรุ๊ปเตือนเป็นช่วงวิกฤติแล้ง-แนะรัฐโซนนิ่งพื้นที่เกษตร หวั่นมีนาฯ เกิดศึกแย่งน้ำ" โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในนสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 1 และ 4

Read more

"ประหยัดน้ำ 20% ช่วยชาวนา-ชาวเมืองฝ่าภัยแล้ง"

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ ทีมกรุ๊ป กล่าวบนเวทีเสวนา "น้ำน้อยแพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง” เพื่อกระตุ้นคนไทยรณรงค์ลดการใช้น้ำ 20 %  อ่าน  "ประหยัดน้ำ 20% ช่วยชาวนา-ชาวเมืองฝ่าภัยแล้ง" โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 5

Read more

'ชวลิต' ตอบโจทย์ รับมือวิกฤติน้ำแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ แม้จะมีบทเรียนจากปีที่แล้ว แต่ปีนี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนักวิชาการประเมินว่าปัญาหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในปีนี้นับว่าวิกฤตสูงสุดในรอบ 50 ปี อ่าน 'ชวลิต' ตอบโจทย์ รับมือวิกฤติน้ำแล้ง โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในนสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 28 - 30 มกราคม 2559 หน้า 4

Read more

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่”

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่” รับวิศวกรโยธาจบใหม่ 20 อัตรา  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

  • ระยะเวลาการอบรม 2 เดือน
  • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างจาก TEAM GROUP
  • มีเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมหลักสูตร 36,000 บาท
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศ

Read more

You are here