News

"น้ำบาดาลในการพัฒนาปิโตรเลียม ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม"

มนุษย์มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้ "น้ำบาดาล" เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างหนึ่งประเภทใช้แล้วทดแทนได้ ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์  อ่าน "น้ำบาดาลในการพัฒนาปิโตรเลียม ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม"  โดย ดร.นำพร ปิตุชนะ ทีมกรุ๊ป พิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2559 หน้า 10

Read more

แรงบันดาลใจ... "เลิศลักษณา ยอดอาวุธ" นำ"ดาวฤกษ์"สู่บริษัทพีอาร์ครบวงจร

“เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการพัฒนาทุกโครงการจำเป็นจะต้องให้ประชาชนรับทราบ ให้การยอมรับและการสนับสนุน ซึ่งเป็นพื้นฐานของประเทศของเราที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะทุกวันนี้การรับข้อมูลข่าวสามารถทำได้ง่าย ซึ่งมีทั้งความจริง และการบิดเบือน ทั้งจงใจและผิดพลาด ดังนั้นโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐ จึงจำเป็นมากที่ต้องมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง” คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ กล่าว

Read more

"ดาวฤกษ์" รับลูกโครงการรัฐ เลิศลักษณา ยอดอาวุธ เล็งขยายตลาดอาเซียน CLMV

ในขณะนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ที่เร่งเครื่องอย่างเต็มสูบ หลายหน่วยงานเดินหน้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงประโยชน์ของประชาชน  อ่าน...  "ดาวฤกษ์" รับลูกโครงการรัฐ เลิศลักษณา ยอดอาวุธ เล็งขยายตลาดอาเซียน CLMV ในหนังสือพิมพ์ทรานสปอร์ตเจอร์นัล คอลัมน์กระบอกเสียง ฉบับวันที่ 1-15 มีนาคม 2559

Read more

"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่"

ทีมกรุ๊ป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่"  และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ 15-29 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เลือกรอบการสัมภาษณ์ได้ โดยกรุณาแจ้งที่คุณเทียนศรี บางม่วงงาม สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่  โทรศัพท์ 02-509-9000 กด1844-7 ต่อ 113-114 หรือ 061-420-5693 ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

Read more

‘สจล.จับมือทีมกรุ๊ปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาคน พัฒนางานวิจัย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน’

คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาธุรกิจ ทีมกรุ๊ป และศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงาน การร่วมทำงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้อง 606 (สุพรรณิการ์) ชั้น 6 ตึกอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

Read more

‘ดาวฤกษ์รุกงานที่ปรึกษาอาเซียน’

"ดาวฤกษ์" เครือทีมกรุ๊ป ยกระดับที่ปรึกษาเล็งขยายธุรกิจรูปแบบช่องทางการสื่อสารอื่นเพิ่ม เจาะกลุ่มเป้าหมายวงกว้างเตรียมเปิดตัวปีหน้า พร้อมจับมือบริษัทแม่โกอินเตอร์รับงานที่ปรึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลุ่ม CLMV 10 ประเทศ อ่าน "ดาวฤกษ์รุกงานที่ปรึกษาอาเซียน" โดย คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ในเครือทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในนสพ.ฐานเศรษฐกิจ หน้า 37 คอลัมน์อสังหาฯ-คมนาคม ฉบับวันที่ 221 - 24 กุมภาพันธ์ 2559

Read more

You are here