News

"50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น"

อาเซียนเริ่มจากศูนย์เมื่อ พ.ศ. 2510 และสมาชิกก่อตั้งก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้การบริหารประเทศด้วยตนเอง ในเวลานั้น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะได้รับเอกราชมาแล้ว 20 ปียังต้องเผชิญกับปัญหาฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลก อ่าน "50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น" โดย คุณประดาป พิบูลสงคราม ออท. ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในคอลัมน์ช่วยกันคิด นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 หน้า 10

Read more

"TEAM GROUP-SCG ผนึกกำลังร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ"

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย คุณประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระราชปณิธาน “รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ร่วมกับ SCG นำโดย คุณมนสิช สาริกะภูติ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา เอสซีจี สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 1 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 1 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

Read more

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรโยธา)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

Read more

"ทีมกรุ๊ปร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ทีมกรุ๊ปร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

Read more

"มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC"

เมื่อโลกได้ปรับเปลี่ยนรับกับการท้าทายใหม่ๆ ประเทศไทยก็พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่เราได้คุ้นชินกับการได้ยินได้ฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วนั้น เป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศแบบเดิมไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง คนไทยใช้ Smart Technology และพัฒนาตนเองให้เป็น Smart People   อ่าน "มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC" โดยทีมกรุ๊ป พิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 30 เมษายน 2560 หน้า 10

Read more

You are here