"ทีมกรุ๊ป วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ฝนทิ้งช่วง-ปลูกข้าวเพิ่ม ลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยง"

กลายเป็นความกังวลขึ้นมาในทุกภาคส่วน เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ท่ามกลางการจับจ้องปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4 เขื่อน ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยตัวเลขสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 เขื่อนล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม ปรากฏมีปริมาณน้ำใช้การได้จริงแค่ 6,369 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 35% ที่จะต้องใช้ไปอีก 3 เดือน จนกว่าจะเข้าฤดูฝน  อ่าน... "ทีมกรุ๊ป วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ฝนทิ้งช่วง-ปลูกข้าวเพิ่ม ลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยง" โดยคุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

read more >

You are here