"ทีมกรุ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560"

ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ในงาน “สงกรานต์ทีมกรุ๊ป ประจำปี 2560”  และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ กล่าวอวยพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร พร้อมการแสดงพื้นเมืองชุด “ขวัญข้าวชาวนา ลีลาเถิดเถิง” จากพนักงาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา


You are here