"50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น"

อาเซียนเริ่มจากศูนย์เมื่อ พ.ศ. 2510 และสมาชิกก่อตั้งก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้การบริหารประเทศด้วยตนเอง ในเวลานั้น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะได้รับเอกราชมาแล้ว 20 ปียังต้องเผชิญกับปัญหาฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลก อ่าน "50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น" โดย คุณประดาป พิบูลสงคราม ออท. ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในคอลัมน์ช่วยกันคิด นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 หน้า 10

read more >

You are here