“ปลดล๊อก” ความคุ้มค่าของรถไฟความเร็วสูง ด้วยแนวคิดทางการตลาด

รัฐบาลกำลังผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และเมืองภูมิภาคต่างๆ ประเด็นถกเถียงในวงนักวิชาการข้ามจุดที่ว่าโครงการจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไปที่ความอยู่รอดภายหลังเปิดให้บริการ ซึ่งปัจจัยหลักของความอยู่รอดของโครงการรถไฟความเร็วสูง คือปริมาณผู้โดยสารหรือจำนวนผู้ใช้บริการ อ่าน "ปลดล็อกความคุ้มค่ารถไฟความเร็วสูงด้วยแนวคิดการตลาด" โดย ดร.ปาริชาติ พัฒนเมฆา และคุณจามจุรี หอวิจิตร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวันที่ 17 -  20 สิงหาคม 2560

read more >

You are here