การอภิปรายเรื่อง “ท่านถาม เราตอบ ทุกประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วม”

เขตใดที่น้ำยังไม่ท่วม จะท่วมหรือไม่ ท่านควรจะเตรียมตัวอย่างไร ?...สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับทีมกรุ๊ป ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง “ท่านถาม เราตอบ ทุกประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วม” โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ วันพุธที่ 16 พ.ย. 54 ระหว่างเวลา 13.30 น.-15.00 น. ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบัณปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ (สำรองที่นั่งด่วน ฟรี!!! รับจำนวนจำกัด) ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้จัดการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑ ๓๘๕๙ อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น คลิกอ่านรายละเอียด

You are here