header-01.png

ข่าว

การเตรียมความ พร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด หรือการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทำให้สามารถกู้คืนธุรกรรมที่สำคัญได้ อ่าน.
“นักลงทุนจำ เป็นจะต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่า “คุณเป็นใคร” และ “ทำไมชาวเวียดนามจึงควรทำธุรกิจกับคุณ” เพราะหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม คือการสร้างความ “น่าเชื่อ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินและสิ่งของแก่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจวิ
ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชนระดับประถมศึกษา หัวข้อ“ประเทศไทยในฝัน” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ นครนายก ดร.ประเสริ

บริษัทในกลุ่ม

TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. (TEAM)
TEAM Construction Management Co., Ltd. (TEAM-CM)
ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)
Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE)
SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Management Solutions International Ltd. (MSI)
Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)
Modern Management and Technology Co., Ltd. (MMT)
TGC Assets Co., Ltd.
TCG Printing Co., Ltd. (PRT)

ICN System Co., Ltd.

TEAM Consulting International Co., Ltd. (TEAMi)
TEAM LAO Co. Ltd.
TEAM Consulting and Management (Cambodia) Co., Ltd.
 Total Business Solution Co., Ltd.
JTEAM Inc.