header-01.png

ข่าว

“วิศวกรโยธามีหน้าที่จะต้องช่วยตัดสินใจในการออกแบบเพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคงรักษาสภาพไว้ การซ่อมแซมบำรุง การพิจารณาเรื่องการจัดการวางผังโครงการเข้ามาช่วย”
“เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานในอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ การหางาน ความรู้พื้นฐ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินและสิ่งของแก่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจวิ
ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชนระดับประถมศึกษา หัวข้อ“ประเทศไทยในฝัน” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ นครนายก ดร.ประเสริ

บริษัทในกลุ่ม

TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. (TEAM)
TEAM Construction Management Co., Ltd. (TEAM-CM)
ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)
Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE)
SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Management Solutions International Ltd. (MSI)
Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)
Modern Management and Technology Co., Ltd. (MMT)
TGC Assets Co., Ltd.
TCG Printing Co., Ltd. (PRT)

ICN System Co., Ltd.

TEAM Legal Consultants Co., Ltd.
TEAM Consulting International Co., Ltd. (TEAMi)
TEAM LAO Co. Ltd.
TEAM Consulting and Management (Cambodia) Co., Ltd.
 Total Business Solution Co., Ltd.
JTEAM Inc.