header-01.png
:
พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์
งานบริหารงานออกแบบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น ประเทศเวียดนาม
งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินสำรวจเมืองบุนเหนือ สปป. ลาว
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่ง-จ่ายน้ำเมืองท่าขี้เหล็ก
        
 
You are here