โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่ง-จ่ายน้ำเมืองท่าขี้เหล็ก

เจ้าของโครงการ : Hein Linn San Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / Total Business Solution Co., Ltd.

Hein Linn San Co., Ltd. ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำและระบบวัดน้ำในพื้นที่ย่อยในเขตเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมาร์ พื้นที่ให้บริการประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อรวม 165 กิโลเมตร รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำประปา มีกำลังผลิต 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 14 กิโลวัตต์ ทีมกรุ๊ปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด บริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง

You are here