งานบริหารงานออกแบบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น ประเทศเวียดนาม

เจ้าของงาน : บริษัท อมตะ ซิตี้ ลองถั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่นเป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไน นิคมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางนครโฮจิมินห์ทางทิศตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร บริษัทอมตะต้องการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้กับสนามบินแห่งใหม่และศูนย์กลางนครโฮจิมินห์

ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้บริหารงานออกแบบทั้งหมด รวมทั้งวางแนวคิดการออกแบบ ออกแบบขั้นต้น ออกแบบรายละเอียดขอใบรับรองการออกแบบจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงจัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมในเฟสแรก

You are here