ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ต้องการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำหรับผลิตไอน้ำไว้ใช้ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ภายในโครงการ โดยมีกำลังการผลิตไอน้ำ 248 ตันต่อชั่วโมง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 54 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1,337.8 ตันต่อวัน

ทีมกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ประสานงาน และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ

You are here