การคมนาคมและโลจิสติกส์

บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

เจ้าของโครงการ:  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เป็นการขยายระบบต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี และบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้นB2 ชั้น B1 ชั้น G และชั้นที่ 2-4) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง งานระบบหลักและงานระบบย่อย) งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

อ่านเพิ่มเติม

บริหารและควบคุมการออกแบบก่อสร้างและงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสมุย

เจ้าของโครงการ: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)

โครงการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสมุย เป็นการออกแบบและการปรับปรุง ก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ประมาณ 5 ล้านคนต่อปี โดยมีเป้าหมายให้เป็นท่าอากาศยานที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม มีความปลอดภัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวกสบาย มีความสวยงามตามแนวสถาปัตยกรรมสีเขียว เข้ากับบริบทและภูมิทัศน์เดิม ภายใต้แนวคิด “Resort Airport” มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 45,500 ตร.ม. โครงการประกอบด้วยงานออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มอาคาร อันได้แก่ อาคารตรวจบัตรโดยสาร อาคารผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสาร VIP และกลุ่มอาคารสำนักงาน พื้นที่จอดรถ และถนนภายในงานปรับภูมิทัศน์ทางเข้าและโดยรอบบริเวณโครงการ งานปรับระบบจราจรภายในบริเวณโครงการ งานออกแบบตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ งานออกแบบป้ายสัญลักษณ์ภายในโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา

เจ้าของโครงการ:  สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา ระยะทางประมาณ 1,400 ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนระหว่างเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบริเวณสถานีอุดมสุขและสถานีบางนา

อ่านเพิ่มเติม

งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกาและสมุทรปราการ-บางปู

เจ้าของโครงการ:  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกา และช่วงสมุทรปราการ-บางปู เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ต่อขยายเส้นทางจากโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยโครงการฯ ช่วงคูคต-ลำลูกกา มีจุดเริ่มต้นที่สถานีคูคต ก่อสร้างเป็นทางวิ่งยกระดับไปตามแนวเกาะกลางถนนลำลูกกา ผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำลูกกา ระยะทางประมาณ 6.5 กม. มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 4 สถานี

อ่านเพิ่มเติม

You are here