แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการศึกษาความเหมาะสมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนห้วยซอย สปป.ลาว

เจ้าของโครงการ : D.M.D. Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /  TEAM LAO Co., Ltd. / บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนห้วยซอย ตั้งอยู่ที่แขวงอัตตะปือ ลาวตอนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่าย ประกอบด้วย ฝายห้วยซอย เขื่อนเซเปียน โดยมีช่องระบายน้ำเชื่อมเขื่อนและฝาย โรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่ง-จ่ายน้ำเมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เจ้าของโครงการ :     Hein Linn San Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา :     บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / Total Business Solution Co., Ltd.

Hein Linn San Co., Ltd. ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำและระบบวัดน้ำในพื้นที่ย่อยในเขตเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมาร์ พื้นที่ให้บริการประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อ รวม 165 กิโลเมตร รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำประปา มีกำลังผลิต10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 14 กิโลวัตต์ ทีมกรุ๊ปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด บริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา สำรวจ และออกแบบเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแนวคลองทวีวัฒนาและคลองพระยาราชมนตรี

เจ้าของโครงการ : BMA’s Drainage and Sewerage Department
บริษัทที่ปรึกษา
: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

วิกฤตนํ้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญมีนํ้าท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากการระบายนํ้าผ่านคลองทวีวัฒนาลงสู่คลองภาษีเจริญ ออกสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน รวมทั้งลงสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นไปด้วยความล่าช้า

อ่านเพิ่มเติม

งานศึกษาความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมโรงไฟฟ้า 12 โรง

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด กำลังดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า 12 โรง ใน จ.นครราชสีมา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และระยอง ทีมกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในการศึกษา เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและการประกันภัยน้ำท่วมบริเวณโรงไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

You are here