กิจกรรม

การประกวดวาดภาพ “น้ำคือชีวิต คิดก่อนใช้ ร่วมใจประหยัด รับมือภัยแล้ง”

No1- Nuttawalan Sukphol from Wat Hup Moei Schoolคุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ของโรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “น้ำคือชีวิต คิดก่อนใช้ ร่วมใจประหยัด รับมือภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยกลุ่มที่ 1 จังหวัดนครนายก ลำดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ สุขผล โรงเรียนวัดหุบเมย ลำดับที่ 2 ด.ญ.อัจฉรา แพมิ่ง โรงเรียนวัดวังยายฉิม และลำดับที่ 3 ด.ญ.รุ่งฤดี ทระเสน โรงเรียนวัดท่าด่าน และกลุ่มที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ลำดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.หยกนภา วรสินา ลำดับที่ 2 ด.ญ.กุลนัฐ ชำนาญนา และลำดับที่ 3 ด.ญ.นิรนรรณ์ ประทุมนันท์ จากโรงเรียนวัดเขามโน

อ่านเพิ่มเติม

“กปน. กลุ่มทีมรวมใจ “ปันน้ำใจ ให้น้ำ ให้ชีวิต”

กปน. และมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยทีมกรุ๊ป ประสานความร่วมมือปันน้ำใจ ให้น้ำ ให้ชีวิต "โครงการน้ำดื่มสะอาด" ซีเอสอาร์เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชนที่บ้านใหม่ศรีสุข

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ การประปานครหลวง(กปน.) จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ "โครงการน้ำดื่มสะอาด" มอบระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข คุณธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครกลวง เปิดเผยว่า กปน.ตระหนักในสุขอนามัยของเด็กนักเรียน และชุมชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกล และมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ำที่ใช้ได้มาจากน้ำฝนจึงไม่เพียงพอ และมีสิ่งปนเปื้อน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำความเชี่ยวชาญขององค์กรมาดำเนินกิจกรรมด้านซีเอชอาร์จัดหาน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งนักเรียนและครู และยังสามารถแบ่งปันให้กับคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม

รวมพลคนทีมฯ ปันน้ำใจให้น้องบ้านเด็กรามอินทรา

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ และกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสามอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “Happy Anniversary 38 ปี ACTS วันนี้เพื่ออนาคต” โดยมี คุณดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

TEAM GROUP Family day ปลูกป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ จัดกิจกรรม TEAM GROUP Family day ปลูกป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี

ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมพลคนทีมฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือทีมกรุ๊ป ร่วมปลูกป่าชายเลนจำนวน 1,424 ต้น ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี) บริเวณบ้านสวน โดยมีคุณธัชชัย ศรีรประภพ พนักงานพิทักษ์ป่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

กฟผ. ทีมกรุ๊ป ร่วมกิจกรรมซีเอชอาร์มอบน้ำใจแก่สังคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด (ทีมกรุ๊ป) และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย คุณสุเทพ  ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง ร่วมกิจกรรมซีเอชอาร์ (CSR) นำทีมผู้บริหารพนักงานไปมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ขาดแคลน และมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดพรุศรี โดยมีคุณณัฎฐ์ชุตา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

“มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559”

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ รวมพลคนทีมฯ ไปแบ่งปันน้ำใจ “มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559” และหนังสือจากพนักงานทีมกรุ๊ปและมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ แจกขนมและของขวัญให้แก่นักเรียน 2016-07-21โรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปอุปถัมภ์เป็นประจำทุกปี 5 แห่ง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ รร.นครสวรรค์ รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน และรร.วัดบ้านมะเกลือ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม

You are here