กิจกรรม

ทีมกรุ๊ป สนับสนุนด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556

ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 แก่ 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ จว.นครนายก ได้แก่ รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และ รร.วัดหุบเมย

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นและสามารถนำติดตัวไปได้ ตลอดชีวิต เงินทองมีอาจสูญหายหมดไปได้ แต่ความรู้จะอยู่ติดตัวไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะ เยาวชนจักเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป กล่าวและว่า

อ่านเพิ่มเติม

A Friendship Bowling

All companies and departments in TEAM GROUP sent their team to join in the Bowling Competition at the Major Bowl Hit, Fashion Island on 9 March 2013 to raise fund for the TEAM GROUP Foundation. Mr. Amnat Prommasutra, TEAM GROUP’s CEO and TEAM GROUP Foundation’s committee presided over the opening ceremony.

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา 4 รร.ในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย คุณอำนาจ พรหมสูตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา แก่ 4 ใน จ.นครสวรรค์

ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
แบ่งปันน้ำใจให้แก่เด็กๆ เยาวชน ด้วยตระหนักและเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนา โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณ ประโยชน์หลากหลายรูปแบบให้แก่น้องๆ 4 โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ป ในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ  ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อปี 2550

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อคนตาบอด

ทีมกรุ๊ปมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คุณเรณู เดือนดาว เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และคุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และทุนปรับปรุงห้องสมุด ให้กับ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สนับสนุนด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกฐินสามัคคีพร้อมมอบทุนทีมกรุ๊ป

อ่านเพิ่มเติม

You are here