กิจกรรม

Japanese Disaster Relief from TEAM GROUP

Dr. Prasert Patramai, Chairman of the Board of TEAM GROUP, executives and employees who are AIT alumni presented a total of THB 110,100 donation to disaster-affected people in Japan via the AIT Alumni Association (Thailand Chapter). Mr. Thanin Bumrungsap, caretaking President of AITAA (Thailand Chapter) and Prof. Dr. Worsak Kanoknukulchai, AIT Vice President (Resource Development) were in receipt of the relief at the conference room on the 14th floor of TEAM Building, Nuan Chan Road.

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุน จัดกิจกรรมค่าย “จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อเร็วๆ นี้ (19 พ.ย.53) กลุ่มบริษัททีม โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม และกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัททีม เดินทางไปมอบทุนการศึกษาประจำปี 2/2553 ได้แก่ รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดหุบเมย และ รร.วัดวังยายฉิม พร้อมจัดกิจกรรม“ค่ายจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่น้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 41 คน ที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก 4 โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ณ รร.วัดหุบเมย ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาด้วย

“คุยสบายๆ สไตล์ พล.อ.ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผ่านประสบการณ์ การทำงานรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก”

การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มบริษัททีม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์  นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมความรู้แล้วยังมีการสังสรรค์ กระชับและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย วานนี้ (1 ธ.ค.53) กลุ่มบริษัททีม จัดกิจกรรม Dinner Talk: การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง“คุยสบายๆ สไตล์ “พล.อ.ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์” ผ่านประสบการณ์ การทำงานรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก”

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายและเสวนา “เขียนอย่างไรให้โดนใจสื่อ”

กลุ่มบริษัททีม จัดกิจกรรมการบรรยายและเสวนา “เขียนอย่างไรให้โดนใจสื่อ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ให้เกียรติมาบรรยายและเสวนาร่วมกับ คุณจริยา บุณยะประภัศร Senior Vice President, MSI ถึงความสำคัญและเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ และการมีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ผ่านบทความข้อเขียน โดยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัททีมเพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ โดยมี ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม คณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม และกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัททีม เดินทางไปมอบทุนการศึกษาประจำปี 2/2553 ให้แก่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน  โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดหุบเมย และโรงเรียนวัดวังยายฉิม  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมจัดกิจกรรม“ค่ายจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดหุบเมย ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาด้วย

บริจาคช่วยน้ำท่วม:

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประสบอุทกภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,370.25 บาท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา