กิจกรรม

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์

คุณอำนาจ พรหมสูตร กรรมการบริหารอาวุโส ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา แก่ อาจารย์วิรุฬ วรธงไชย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดนวลจันทร์ และอาจารย์สายสุณี พัทธ์เกตุ ผู้แทนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุน 4 ร.ร. ในเขตจังหวัดนครนายก

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัททีม กว่า 70 คน ไปร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์

ดร.สิรินิมิตร บุณยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2554 ณ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และโรงเรียนวัดเขามโน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลประกวดเรียงความ “พ่อหลวงของเรา”

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป มอบรางวัลประกวดเรียงความ เรื่อง “พ่อหลวงของเรา” ให้แก่น้องๆ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากจังหวัดนครสวรค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม

33 ปี กลุ่มบริษัททีมฯ มอบทุนการศึกษาผ่านภาพวาด :

ปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีมหามงคล เนื่องในวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จำนวน 20,300 บาท และบริจาคของอุปโภคบริโภค ณ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 21/13 ซอยรามอินทรา 34 กรุงเทพฯ