กิจกรรม

ทีมกรุ๊ป มอบทุน ภาคเรียนที่ 1/2555

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 แก่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม

โบว์ลิ่งการกุศล

ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณอำนาจ พรหมสูตร กรรมการบริหารอาวุโส คุณชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และ ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมเป็นประธานเปิดในกิจกรรม “โบว์ลิ่งการกุศล” ระดมทุนหารายได้นำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสมทบทุนบริจาคให้กับองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานภายในองค์กรทีมกรุ๊ป ณ Major Blow Hit ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

“ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ”

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ โดยช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมเสวนา “ก้าวสู่ฝัน...ปั้นวิศวกร” ให้น้องๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรุ๊ป นำโดย คุณดรรชนี คงศิริวัฒนา ดร.สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ คุณเทวิน พริกมาก คุณจีรวรรณ ศรีสุข ที่มาเล่าสู่ประสบการณ์ในวัยเรียน ความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้เป็นวิศวกร

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์

คุณอำนาจ พรหมสูตร กรรมการบริหารอาวุโส ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา แก่ อาจารย์วิรุฬ วรธงไชย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดนวลจันทร์ และอาจารย์สายสุณี พัทธ์เกตุ ผู้แทนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุน 4 ร.ร. ในเขตจังหวัดนครนายก

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัททีม กว่า 70 คน ไปร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์

ดร.สิรินิมิตร บุณยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2554 ณ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และโรงเรียนวัดเขามโน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม