กิจกรรม

ทีมกรุ๊ป ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อคนตาบอด

ทีมกรุ๊ปมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คุณเรณู เดือนดาว เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และคุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และทุนปรับปรุงห้องสมุด ให้กับ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สนับสนุนด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกฐินสามัคคีพร้อมมอบทุนทีมกรุ๊ป

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุนโรงเรียนในนครสวรรค์

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 ให้แก่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และโรงเรียนวัดเขามโน

อ่านเพิ่มเติม

34 ปี ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาผ่านภาพวาด:

ทีมกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ชุมชนในฝัน” มอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่น้องๆ นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด 7 โรงเรียน จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จำนวน 23,300 บาท และบริจาคของอุปโภคบริโภค ณ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 21/13 ซอยรามอินทรา 34 กรุงเทพฯ

You are here