กิจกรรม

34 ปี ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาผ่านภาพวาด:

ทีมกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ชุมชนในฝัน” มอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่น้องๆ นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด 7 โรงเรียน จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จำนวน 23,300 บาท และบริจาคของอุปโภคบริโภค ณ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 21/13 ซอยรามอินทรา 34 กรุงเทพฯ

ครบรอบ 34 ปี ทีมกรุ๊ป

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

ทีมกรุ๊ป มอบทุน ภาคเรียนที่ 1/2555

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 แก่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม

โบว์ลิ่งการกุศล

ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณอำนาจ พรหมสูตร กรรมการบริหารอาวุโส คุณชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และ ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมเป็นประธานเปิดในกิจกรรม “โบว์ลิ่งการกุศล” ระดมทุนหารายได้นำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสมทบทุนบริจาคให้กับองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานภายในองค์กรทีมกรุ๊ป ณ Major Blow Hit ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

“ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ”

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ โดยช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมเสวนา “ก้าวสู่ฝัน...ปั้นวิศวกร” ให้น้องๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรุ๊ป นำโดย คุณดรรชนี คงศิริวัฒนา ดร.สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ คุณเทวิน พริกมาก คุณจีรวรรณ ศรีสุข ที่มาเล่าสู่ประสบการณ์ในวัยเรียน ความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้เป็นวิศวกร

อ่านเพิ่มเติม

You are here