กิจกรรม

มอบรางวัลประกวดเรียงความ “พ่อหลวงของเรา”

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป มอบรางวัลประกวดเรียงความ เรื่อง “พ่อหลวงของเรา” ให้แก่น้องๆ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากจังหวัดนครสวรค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม

33 ปี กลุ่มบริษัททีมฯ มอบทุนการศึกษาผ่านภาพวาด :

ปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีมหามงคล เนื่องในวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จำนวน 20,300 บาท และบริจาคของอุปโภคบริโภค ณ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน 21/13 ซอยรามอินทรา 34 กรุงเทพฯ

 

ครบรอบ 33 ปี กลุ่มบริษัททีม :

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัททีม เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มทีมฯ มอบทุน 4 ร.ร. ในเขตจังหวัดนครนายก

Book donation and scholarship presentation for the 1st semester of 2011 academic year – Wat Ban Makluea School.มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนการศึกษา 4 ร.ร. ในเขตจังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 1/2554 แก่น้องๆ  ร.ร.วัดท่าด่าน ร.ร.วัดวังยายฉิม ร.ร.วัดหุบเมย และ ร.ร.วัดท่าชัย

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าป่าหนังสือ-มอบทุน 4 ร.ร.ที่นครสวรรค์

กิจกรรมผ้าป่าหนังสือและมอบทุนภาคเรียนที่ 1/2554 ณ โรงเรียนวิชาวดีกลุ่มบริษัททีมโดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรม “ผ้าป่าหนังสือ” และ “มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554” แก่ 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม