ข่าว

Hot News

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

Hot News

"การก่อสร้างควรเปลี่ยนมาใช้ BIM"

ปัจจุบัน BIM (building information modeling) หรือกระบวนการจำลองการก่อสร้างและบริหารการก่อสร้างในรูปแบบข้อมูล digital มีลักษณะคล้ายการเขียนโมเดล 3 มิติ ที่มีการฝังข้อมูลเข้าไปในโมเดล กระบวนการ BIM กำลังนิยมในต่างประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ขณะนี้เริ่มนำมาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากมีหลายองค์กร โดยเฉพาะวงการอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม) เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก BIM  อ่าน "การก่อสร้างควรเปลี่ยนมาใช้ BIM" โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ TEAM GROUP  ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง หน้า 20 ฉบับวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

"On the Path to Engineering Profession" โครงการ“ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ”

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” แก่นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 42 คน ที่ให้ความสนใจวิชาชีพด้านวิศวกรรม โดย คุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้การต้อนรับ และ ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต Assistant Vice President บรรยายพิเศษหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” โดยมีพี่ๆ พนักงานทีมกรุ๊ป ที่มีภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

images/stories/csr/2018/180118-1-csr.JPG ศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

ทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนนครสวรรค์ และศึกษาดูงานก่อสร้างทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร "เทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)"

รับวิศวกรโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2560 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 30 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

อ่านเพิ่มเติม

You are here