ข่าว

Hot News

"กทม. น้ำท่วมใหญ๋" 

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "กทม.น้ำท่วมใหญ่" รายการเป็นเรื่องเป็นข่าว ทาง PPTV เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

"TEAM GROUP Family day กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปลา จังหวัดชลบุรี"

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมปลูกปะการังและปล่อยลูกปลาฉลาม ณ กิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาตรีโชคชัย ชูตระกูล พร้อมคณะวิทยากรจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

"ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย"

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสหกรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อ่าน "ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย" โดย ดร.สหพล ทิมพงษ์ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวัน ที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

“ปลดล๊อก” ความคุ้มค่าของรถไฟความเร็วสูง ด้วยแนวคิดทางการตลาด

รัฐบาลกำลังผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และเมืองภูมิภาคต่างๆ ประเด็นถกเถียงในวงนักวิชาการข้ามจุดที่ว่าโครงการจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไปที่ความอยู่รอดภายหลังเปิดให้บริการ ซึ่งปัจจัยหลักของความอยู่รอดของโครงการรถไฟความเร็วสูง คือปริมาณผู้โดยสารหรือจำนวนผู้ใช้บริการ อ่าน "ปลดล็อกความคุ้มค่ารถไฟความเร็วสูงด้วยแนวคิดการตลาด" โดย ดร.ปาริชาติ พัฒนเมฆา และคุณจามจุรี หอวิจิตร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวันที่ 17 -  20 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

"การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ"

จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากการคาดการณ์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ ปี 2565 จะมีผ้สูงอายุ 13 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 20 % ของประชากรและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอัตราการเกิดของคนไทยลดลง และแนวโน้มการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืนยาวสูงขึ้น อ่าน "การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ" โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 7 - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

"เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ"


คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ" รายการคนหลังข่าว ทาง TNN24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

You are here