ข่าว

Hot News

"50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น"

อาเซียนเริ่มจากศูนย์เมื่อ พ.ศ. 2510 และสมาชิกก่อตั้งก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้การบริหารประเทศด้วยตนเอง ในเวลานั้น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะได้รับเอกราชมาแล้ว 20 ปียังต้องเผชิญกับปัญหาฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลก อ่าน "50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น" โดย คุณประดาป พิบูลสงคราม ออท. ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในคอลัมน์ช่วยกันคิด นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 1 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 1 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรโยธา)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

"ทีมกรุ๊ปร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ทีมกรุ๊ปร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

"มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC"

เมื่อโลกได้ปรับเปลี่ยนรับกับการท้าทายใหม่ๆ ประเทศไทยก็พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่เราได้คุ้นชินกับการได้ยินได้ฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วนั้น เป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศแบบเดิมไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง คนไทยใช้ Smart Technology และพัฒนาตนเองให้เป็น Smart People   อ่าน "มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC" โดยทีมกรุ๊ป พิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 30 เมษายน 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

"ทีมกรุ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560"

ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ในงาน “สงกรานต์ทีมกรุ๊ป ประจำปี 2560”  และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ กล่าวอวยพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร พร้อมการแสดงพื้นเมืองชุด “ขวัญข้าวชาวนา ลีลาเถิดเถิง” จากพนักงาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

You are here