ข่าว

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

อ่านเพิ่มเติม

Hot News

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

อ่านเพิ่มเติม

"แนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ"

ถนนแจ้งวัฒนะ มีระยะทางเริ่มต้นจากบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด ไปจนถึงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ... อ่าน "แนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ"โดย คุณอวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 หน้า 17

อ่านเพิ่มเติม

“เมืองการบิน: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก”

ถ้าพัฒนาได้ประสบความสำเร็จ เมืองการบิน หรือ Aerotropolis จะเป็นแนวคิดที่พลิกรูปแบบการพัฒนาเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในทศวรรษหน้า อ่าน "เมืองการบิน: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก" โดย ดร. จริยา บุณยะประภัศร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 หน้า 17

อ่านเพิ่มเติม

“วิถีทีม วิถีไทย” สงกรานต์ ทีมกรุ๊ป 2561

ทีมกรุ๊ปร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน อีกนับเป็นการขึ้นศักราชใหม่ของคนไทย โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม

"แล้งนี้น้ำไม่น่าห่วง ข้าวนาปรังพุ่ง 7.8 ล้านไร่"

โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "แล้งนี้น้ำไม่น่าห่วง ข้าวนาปรังพุ่ง 7.8 ล้านไร่" นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

You are here