ข่าว

Hot News

"BIM กับการปฏิวัติทางวิศวกกรรม"

หนึ่งในความท้าทายของนักออกแบบและวิศวกรที่เป็นกระแสร้อนแรงในขณะนี้คงหนีไม่พ้นการทำงานภายใต้ระบบการทำงาน BIM หรือ Building Information Modeling ที่ดึงดูดให้ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการในยุค Thailand 4.0 เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยี BIM เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของงานวิศวกรรมสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด อ่าน BIM กับการปฏิวัติทางวิศวกกรรม โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ และคุณรพี ปาริฉัตรกานนท์ ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันจันทร์ที่ 19 - วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

"รายการเสิร์ฟข่าวเสาร์ ทาง Nation TV"

3 มิ.ย.60 : คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ "ทำไม? น้ำจึงท่วมกรุงเทพ" รายการเสิร์ฟข่าวเสาร์ ทาง Nation TV

> รับชมรายการ

อ่านเพิ่มเติม

"50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น"

อาเซียนเริ่มจากศูนย์เมื่อ พ.ศ. 2510 และสมาชิกก่อตั้งก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้การบริหารประเทศด้วยตนเอง ในเวลานั้น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะได้รับเอกราชมาแล้ว 20 ปียังต้องเผชิญกับปัญหาฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลก อ่าน "50 ปี อาเซียน มุ่งหน้าบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น" โดย คุณประดาป พิบูลสงคราม ออท. ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในคอลัมน์ช่วยกันคิด นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

"TEAM GROUP-SCG ผนึกกำลังร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ"

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย คุณประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระราชปณิธาน “รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ร่วมกับ SCG นำโดย คุณมนสิช สาริกะภูติ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา เอสซีจี สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 1 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 1 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรโยธา)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

You are here