"ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน"

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน” ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 จาก รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และรร.วัดหุบเมย รวม 39 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ กล่าวเปิดค่าย และคุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง ร่วมกิจกรรมพร้อมคณะวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” ด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

You are here