images/stories/news/2016/2016_12_21_01_02.jpg "ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ SCG ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ”

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เอสซีจี และคุณประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสทีมกรุ๊ป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ 1 (บางซื่อ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

images/stories/news/2016/2016_12_21_01_01.jpg
images/stories/news/2016/2016_12_21_01_03.jpg
images/stories/news/2016/2016_12_21_01_05.jpg

You are here