กฟผ. ทีมกรุ๊ป มอบทุนโรงเรียนวัดพรุศรี สุราษฏร์ธานี

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย คุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง กฟผ. มอบทุนการศึกษา พร้อมคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน แก่โรงเรียนวัดพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี คุณณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น เปิดเผยว่า เยาวชนเป็นหัวใจสำคัญ เป็นอนาคตของชาติ กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์ในครั้งถือเป็นส่วนเล็กๆ ที่ 2 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา เปิดมุมมองและประสบการณ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เติมเต็มคุณภาพชีวิต พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการมอบทุนการศึกษาครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

You are here