"ทีมกรุ๊ป ครบรอบ 39 ปี"

ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 39 ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดเยาวชนระดับประถมศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของทีมกรุ๊ป ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 4 แห่ง และนครสวรรค์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม โรงเรียนวัดหุบเมย และโรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ตามลำดับ และบุตรพนักงาน ภายใต้หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เป็นผู้มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกต่อด้วยพิธีมอบรางวัลการประกวดรางวัลที่ทำงานน่าอยู่ภายใต้แนวคิด ทำงานไป สุขใจ ด้วย 5 ส. โดยคุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร ทีมกรุ๊ป ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ชนะการประกวด

และกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ด้วยการแวะไปเยี่ยมเยียนและร่วมสมทบเงินทุนและบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิธรรมามิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งทำมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ โดยมีคุณจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และคุณดวงหฤษฎ์ ภูแพงผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

You are here