การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน


ทีมงานมืออาชีพของเราร่วมสนับสนุนลูกค้าในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยบริการครบวงจร ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการวางกลยุทธ์และดำเนินการด้าน CSR

•    สิ่งพิมพ์
-    สิ่งพิมพ์ที่ระลึกและสิ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ
-    รายงานความสำเร็จ
-    รายงานประจำปี
-    สิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารการตลาด

•    การจัดและบริหารจัดการอีเวนท์และโครงการรณรงค์

-    กิจกรรมการตลาด
-    งานเปิดตัว
-    งานนิทรรศการ งานออกร้าน
-    การประชุม การสัมมนา

•    กลยุทธ์และกิจกรรม CSR

•    การผลิตสื่อ
-    สื่อโสตทัศน์
-    สื่อดิจิทัล
-    เว็บไซต์
-    จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
-    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

•    สื่อมวลชนสัมพันธ์
-    งานแถลงข่าว
-    ทัวร์นักข่าว
-    การวางแผนการใช้สื่อ / บริการซื้อสื่อ
-    รายการโทรทัศน์ / วิทยุ

•    การมีส่วนร่วมของประชาชน

-    ข้อมูลสาธารณะ
-    การปรึกษาหารือชุมชน
-    กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน  • หนังสือ กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดำริ: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
  • หนังสือ สะพานมิตรภาพ 2 (นครพนม-คำม่วน): กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
  • หนังสือ 50 ปีไทยออยล์กรุ๊ป ขับเคลื่อนพลังบนเส้นทางที่ยั่งยืน: ไทยออยล์กรุ๊ป
  • การบริหารจัดการแผนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม CSR โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด ท่าเรือเหลมฉบัง ระยะที่ 3: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • โครงการ “ถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร”: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
•    นิทรรศการหมุนเวียนเพื่อเฉลิมฉลองการบูรณปฏิสังขรณ์ท้องสนามหลวง: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
You are here