การบริหารจัดการและการฝึกอบรม


ทีมกรุ๊ปพร้อมให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสนับสนุนลูกค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร ด้วยบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

•    การบริหารจัดการโครงการและงานก่อสร้าง
•    การบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน
•    การบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การตลาด
และการวิจัยตลาด การเงิน การลงทุน
•    การบริหารจัดการทางเศรษฐศาสตร์

•    การบริหารจัดการองค์กร
•    การบริการที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ  • โรงงานแปรรูปปลาเบ้นแจและโรงงานแปรรูปกุ้งเว้ ประเทศเวียดนาม: CP Vietnam Livestock Corporation
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • โรงงานยาสูบแห่งใหม่: โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
You are here