“ดีฟเทค” หัวใจสำคัญก่อนสร้างเมือง

ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีระดับสูง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทีมกรุ๊ป กล่าวว่า หนึ่งในกลไกที่จะช่วยให้การสร้างสมาร์ทซิตี้สำเร็จได้ง่ายขึ้น คือ BIM (Building Information Modeling) เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร คอลัมน์ “เปิดมุมมอง” นสพ.กรุงเมพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ