เพราะโลกร้อนหรือเมืองร้อนกับวิธีการบรรเทาที่เป็นไปได้

อ่าน “เพราะโลกร้อนหรือเมืองร้อนกับวิธีการบรรเทาที่เป็นไปได้” โดย คุณกรนภา ยังคง ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 23 กันยายน 2561 หน้า 17