แล้งหนักสะเทือนสินค้าเกษตร ฝนน้อยข้ามปี-เขื่อนใหญ่น้ำแห้ง

อ่านบทสัมภาษณ์ “แล้งหนักสะเทือนสินค้าเกษตร ฝนน้อยข้ามปี-เขื่อนใหญ่น้ำแห้ง” โดยคุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ