รับสมัครหลักสูตรการออกแบบ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกร M&E)

รับวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรขนส่งระบบราง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนฟรีมีทุนการศึกษา
ระยะเวลาการอบรม 2 เดือน
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก TEAM GROUP
มีเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมหลักสูตร 36,000 บาท 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศ
มีงานรองรับหลังเรียนจบหลักสูตร เงินเดือนเริ่มต้น 22,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
สัมภาษณ์ เดือนมีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เดือนเมษายน 2562
เริ่มอบรม เดือนมิถุนายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

Download > ใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม  คุณเทียนศรี บางม่วงงาม และ คุณศุภรัตน์ รัศมิทัต 
สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ (IMT) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
Tel: +66 2 509 9000
กด 1801-5 ต่อ 103-104
Mobile: 061-420-5693
E-mail: 
imt@team.co.th