“ทีมกรุ๊ป” คว้าสุดยอดรางวัล International Finance Awards 2020 สาขา Best Engineering Consulting Service Company – Thailand จาก IFM