ทีมกรุ๊ป เซ็นสัญญางานที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาออกแบบเชิงหลักการเมืองการบินใหม่ใน EEC