“บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561”

ทีมกรุ๊ป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหารและพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561” เป็นครั้งที่ 101 โดยรถบริการเคลื่อนที่จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ อาคารทีม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561