ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหาร

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณกำพล เสรฐภักดี อดีตที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-จีน พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ที่เข้าเยี่ยมเยือนและหารือโอกาสทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561