“แล้งนี้น้ำไม่น่าห่วง ข้าวนาปรังพุ่ง 7.8 ล้านไร่”

โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “แล้งนี้น้ำไม่น่าห่วง ข้าวนาปรังพุ่ง 7.8 ล้านไร่” นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561