ศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง 

ทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนนครสวรรค์ และศึกษาดูงานก่อสร้างทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

 

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป โดยคุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล ผู้อำนวยการแบรนด์และสื่อสารการตลาด ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 58 คน โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กับโรงเรียน Suwon Information Science High School ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและวิศกรรมการก่อสร้างทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ในงานบริการที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน และรับฟังสรุปภาพรวมโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญของทีมกรุ๊ป ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา