“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)”

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อดังกล่าว โปรดเข้ามารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 . ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารทีม 151 ถนนนวลจันทร์ แขววงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-509-9000 กด 1801-1805 ต่อ 102 หรือ 061-420-5693 (แผนที่บริษัทดังเอกสารแนบ)