ครบรอบ 40 ปี ทีมกรุ๊ป

ทีมกรุ๊ป จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันก่อตั้ง บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ หรือ TEAMG โดยคุณดำรง วิทยศิริ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมจัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ให้เกียรติตัดเค้กฉลองครบรอบปีที่ 40 เนื่องในวันก่อตั้ง 12 กรกฏาคม ณ อาคารทีม