ทีมกรุ๊ป ครบรอบ 42 ปี

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการกิติมศักดิ์และกรรมการอาวุโส คุณศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการ คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 42 ปี โดยจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า และรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรม ฟอร์ ทีม” โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบทุนการศึกษา แก่บุตรพนักงานทีมกรุ๊ป จำนวน 35 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และพนักงานทีมกรุ๊ป ได้มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการปันน้ำใจให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา