การก่อสร้างควรเปลี่ยนมาใช้ BIM”

ปัจจุบัน BIM (building information modeling) หรือกระบวนการจำลองการก่อสร้างและบริหารการก่อสร้างในรูปแบบข้อมูล digital มีลักษณะคล้ายการเขียนโมเดล 3 มิติ ที่มีการฝังข้อมูลเข้าไปในโมเดล กระบวนการ BIM กำลังนิยมในต่างประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ขณะนี้เริ่มนำมาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากมีหลายองค์กร โดยเฉพาะวงการอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม) เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก BIM  อ่าน “การก่อสร้างควรเปลี่ยนมาใช้ BIM” โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ TEAM GROUP  ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง หน้า 20 ฉบับวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561