อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทะยานสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้าง