“คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ ลดต้นทุนธุรกิจยุคโลจิสติกส์ 4.0″

อ่าน “คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ ลดต้นทุนธุรกิจยุคโลจิสติกส์ 4.0″ โดย คุณวิชิต สังหิตกุล ตีพิมพ์ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 เซคชั่นบทความ หน้า 17 คอลัมน์ “เปิดมุมมอง”
อ่านต่อ