Follow us

TEAM GROUP

Home ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัท

 

ทีมกรุ๊ปเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับกว่า 40 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

 

เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,500 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)

 

 • ประวัติการทำงาน (CV หรือ Resume)
 • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ (ใบรับรองต่างๆ, ใบประกาศณียบัตร, ฯลฯ)

ช่องทางการสมัครงาน

 

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited 151 TEAM Building, Nuan Chan Road, Nuan Chan Bueng Kum, Bangkok 10230 ติดต่อแผนก Employment ชั้น 2 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.)
 2. สมัครผ่านช่องทางอีเมลล์โดยแนบประวัติการทำงาน (Resume หรือ CV) ส่งมาทาง teamrecruitment@team.co.th
 3. สมัครผ่านช่องทาง FACEBOOK โดยแนบประวัติการทำงาน (Resume หรือ CV) ส่งมาทาง Inbox แฟนเพจ Recruitment Center TEAM GROUP

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

 

 1. ติดต่อแผนก Employment ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-509-9000 # 1222 – 1224 หรือทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ 061-404-4610, 086-900-0958
 2. ทางอีเมลล์ teamrecruitment@team.co.th
 3. ทาง Inbox แฟนเพจ Recruitment Center TEAM GROUP
 4. ทาง Line: recteam1