มอบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวระดับ Gold

ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล Senior Vice President และกรรมการบริหาร Urban Building & Infrastructure ทีมกรุ๊ป มอบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวระดับ Gold ในการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย เกณฑ์ (TREES-NC) จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) แก่คุณวราภรณ์ ชูกิจเกษม Vice President บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

ซึ่ง ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาอาคารเขียวสำหรับอาคารคอนโดมิเนียม วิสซ์ดอม คอนเนค สุขุมวิท101