โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ครั้งที่ 6

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ป ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ครั้งที่ 6 เปิดโลกวิศวกรสานฝันให้แก่ เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ (น.ว.) จ.นครสวรรค์ จำนวน 42 คน ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบุคลากร ทีมกรุ๊ป ให้เกียรติมาต้อนรับและเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับวิศวกรรุ่นพี่ศิษย์เก่า น.ว. พนักงานทีมกรุ๊ปที่มีภูมิลำเนา จ.นครสวรรค์ ที่มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจและแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง และทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561