ปันรักให้น้อง…ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

ทีมกรุ๊ป ครบรอบปีที่ 39 ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนเมนท์ จำกัด และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะพนักงานจิตอาสาไปปันน้ำใจมอบเงินทุนสนับสนุน บริจาคสิ่งของ ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และนางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560