กิจกรรมการประกวดวาดภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเยาวชนระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ให้กับนักเรียนโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย และจังหวัดนครสวรรค์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวิชาวดี และโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม นับต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 โดยปี 2560 เป็นปีแรกที่บุตรพนักงานมีโอกาสสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย ภายใต้หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับผู้ชนะ กลุ่ม จ.นครนายก

รางวัลที่ 1 ด.ญ.พรธิดา โสภา ป.6 โรงเรียนวัดท่าด่าน
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ขวัญเรือน สมสาย ป.6 โรงเรียนวัดท่าด่าน
รางวัลชมเชย ด.ญ.ภัทรดา บุญมั่น ป.6 โรงเรียนวัดท่าด่าน

กลุ่ม จ.นครสวรรค์
รางวัลที่ 1 ด.ช.นพดล เมืองเปลี่ยน ป.6 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
รางวัลที่ 2 ด.ญ.นิรนรรณ์ ประทุมนันท์ ป.6 โรงเรียนวัดเขามโน
รางวัลชมเชย ด.ช.ณัฐวุฒิ รักกลิ่น ป.6 โรงเรียนวิชาวดี

และกลุ่มบุตรพนักงาน
รางวัลที่ 1 ด.ช.วัสสวัฒน์ นพจินดา ป.1 บุตรคุณวีรมน นพจินดา
รางวัลที่ 2 ด.ช.ปยุต ปิยะวงศ์ ป.3 บุตรคุณรุจิรา ปิยะวงศ์
และรางวัลชมเชย ด.ญ.ชัญญา บุญจันทร์ ป.4 บุตรคุณนิศานาถ สาคร

โดยได้รับทุนการศึกษา 3,000, 2,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธาน มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560