ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

สถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้เมื่อช่วงต้นปี 2560 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 187,620 บาท สมทบผ่านทางสภากาชาดไทย โดยคุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารการตลาด ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนนำไปมอบให้แก่หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้ ณ ห้องรับรอง สำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทย