กฟผ. ทีมกรุ๊ป มอบทุนโรงเรียนวัดพรุศรี

คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และคุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสององค์กรมอบทุนการศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน และโรงเรียนวัดพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีคุณณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2559