มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ให้แก่โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ 9 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มาร่วมกิจกรรมหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกันทางวิชาการ