ทีมกรุ๊ป-SCG ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ทีมกรุ๊ปมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะคืนประโยชน์ให้กับสังคม ภายหลังที่ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนท์ไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อช่วงเดือนธันธาคม 2559

​ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดยนายประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ไปร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ SCG นำโดยนายมนสิช สาริกะภูติ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา เอสซีจี สร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นฝายกึ่งถาวร ณ เขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายถุงเงิน ศรีมาลา ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ